Europees Comité voor gegevensbescherming

Advies 2/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van België ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

03 October 2018
Advies 2/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van België ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)  109.45 KB
Member states: