Europos duomenų apsaugos valdyba

Nuomonė Nr. 2/2018 dėl Belgijos kompetentingos priežiūros institucijos parengto duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 da

03 October 2018
Nuomonė Nr. 2/2018 dėl Belgijos kompetentingos priežiūros institucijos  398.71 KB
Valstybės narės: