Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 2/2018, milles käsitletakse Belgia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest

03 October 2018
Arvamus nr 2/2018, milles käsitletakse Belgia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest  104.1 KB
Liikmesriigid: