Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 17/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy polski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

03 October 2018
Opinion 17/2018 Poland SAs DPIA List  372.83 KB
Państwa członkowskie: