Europees Comité voor gegevensbescherming

Advies 15/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Malta ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

03 October 2018
Advies 15/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Malta ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)  112.15 KB
Member states: