Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yttrande 14/2020 om utkastet till beslut från Irlands behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett certifieringsorgan enligt artikel 43.3 (dataskyddsförordningen)

25 May 2020
Yttrande 14/2020  297.8 KB
Medlemsstater: