Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 14/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO)

25 May 2020
Opinia 14/2020  303.54 KB
Państwa członkowskie: