Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelse 14/2020 om udkast til afgørelse fra Irlands kompetente tilsynsmyndighed vedrørende godkendelse af krav til akkreditering af et certificeringsorgan i medfør af artikel 43, stk.3 (GDPR)

25 May 2020
Udtalelse 14/2020  303.19 KB
Medlemsstater: