Европейски комитет за защита на данните

Становище 14/2020 по проекторешение на компетентния надзорен орган на Ирландия относно одобрението на изискванията за акредитация на сертифициращ орган съгласно член 43, параграф 3 (ОРЗД)

25 May 2020
Становище 14/2020  311.82 KB
Държави членки: