Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yttrande 12/2018 om utkastet till förteckning från den behöriga tillsynsmyndigheten i Italien över det slags behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd

03 October 2018
Yttrande 12/2018 om utkastet till förteckning från den behöriga tillsynsmyndigheten i Italien över det slags behandlingsverksamheter som omfattas av kravet på en konsekvensbedömning avseende dataskydd  723.99 KB
Medlemsstater: