Euroopan tietosuojaneuvosto

Lausunto 10/2020 Saksan toimivaltaisten valvontaviranomaisten antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee käytännesääntöjen valvontaelimen akkreditointivaatimusten hyväksymistä yleisen tietosuojaasetuksen 41 artiklan mukaisesti

25 May 2020
Lausunto 10/2020  145.19 KB
Jäsenvaltiot: