Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 10/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Hungary regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Arvamus nr 10/2018, milles käsitletakse Ungari pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  106.97 KB
Liikmesriigid: