Европейски комитет за защита на данните

Становище 14/2019 относно проекта на стандартни договорни клаузи, внесен от датския надзорен орган (член 28, параграф 8 от ОРЗД)

12 July 2019
Становище 14/2019 относно проекта на стандартни договорни клаузи, внесен от датския надзорен орган (член 28, параграф 8 от ОРЗД)  523.86 KB
DK SA Standard Contractual Clauses for the purposes of compliance with art. 28 GDPR (January 2020)  276.46 KB