Europejska Rada Ochrony Danych

Opinion 14/2018 Latvia SAs DPIA List

03 October 2018
Opinia 14/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy łotewski organ nadzorczy  1.26 MB
Państwa członkowskie: