Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 14/2018 Latvia SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 14/2018, milles käsitletakse Läti pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.24 MB
Liikmesriigid: