Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yttrande 4/2020 om utkastet till beslut från Förenade kungarikets behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett certifieringsorgan i enlighet med artikel 43.3 i den allmänna dataskyddsförordningen

31 January 2020
Yttrande 4/2020 om utkastet till beslut från Förenade kungarikets behöriga tillsynsmyndighet om godkännande av kraven för ackreditering av ett certifieringsorgan i enlighet med artikel 43.3 i den allmänna dataskyddsförordningen  138.18 KB
Medlemsstater: