Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 11/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Írska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

03 October 2018
Stanovisko 11/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Írska  1.25 MB
Členské štáty: