Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Stanovisko č. 11/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Irska, který obsahuje operace zpracování podléhající požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 odst. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

03 October 2018
Stanovisko č. 11/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Irska  1.24 MB
Členské státy: