Europeiska dataskyddsstyrelsen

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Yttrande 28/2018 om Europeiska kommissionens förslag till genomförandebeslut om adekvat skydd av personuppgifter i Japan  1.31 MB
Medlemsstater: