Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Opinjoni 28/2018 dwar l-Abbozz ta’ Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-protezzjoni adegwata tad-data personali fil-Ġappun  1.52 MB
Member states: