Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Atzinums 28/2018 attiecībā uz Eiropas Komisijas projektu īstenošanas lēmumam par pietiekamu personas datu aizsardzību Japānā  1.42 MB
Dalībvalstis: