Euroopan tietosuojaneuvosto

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Lausunto 28/2018 Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen luonnoksesta, joka koskee tietosuojan tason riittävyyttä Japanissa  1.29 MB
Jäsenvaltiot: