Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus 28/2018, mis käsitleb Euroopa Komisjoni rakendusotsuse eelnõud isikuandmete kaitse piisavuse kohta Jaapanis

05 December 2018
Opinion 28/2018 regarding the EU Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan  976.32 KB
Liikmesriigid: