Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Udtalelse 28/2018 vedrørende Kommissionens udkast til gennemførelsesafgørelse om tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger i Japan  1.3 MB
Medlemsstater: