Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Opinion 28/2018 regarding the European Commission Draft Implementing Decision on the adequate protection of personal data in Japan

05 December 2018
Stanovisko 28/2018 k návrhu prováděcího rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů v Japonsku  1.39 MB
Členské státy: