Европейски комитет за защита на данните

Становище № 28/2018 по проекта на решение за изпълнение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на личните данни в Япония

05 December 2018
Становище № 28/2018 по проекта на решение за изпълнение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на личните да  1.26 MB
Държави членки: