Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 8/2020 k návrhu rozhodnutia írskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách prevádzkovateľa spoločnosti Reinsurance Group of America

14 April 2020
Stanovisko 8/2020  98.97 KB
Členské štáty: