Europees Comité voor gegevensbescherming

Advies 8/2020 over het ontwerpbesluit van de Ierse toezichthoudende autoriteit betreffende de bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkingsverantwoordelijken van de Reinsurance Group of America

14 April 2020
Advies 8/2020  98.33 KB
Member states: