Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Opinjoni 8/2020 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Awtorità Superviżorja Irlandiża rigward ir-Regoli Korporattivi Vinkolanti tal-Kontrollur ta’ Reinsurance Group of America

14 April 2020
Opinjoni 8/2020  119.27 KB
Member states: