Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums 8/2020 par Īrijas uzraudzības iestādes lēmuma projektu par grupas Reinsurance Group of America pārziņu saistošajiem uzņēmuma noteikumiem

14 April 2020
Atzinums 8/2020  115.83 KB
Dalībvalstis: