Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus 8/2020 Iirimaa järelevalveasutuse otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb edasikindlustusgrupi Reinsurance Group of America vastutava töötleja siduvaid kontsernisiseseid eeskirju

14 April 2020
Arvamus 8/2020  95.25 KB
Liikmesriigid: