ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 8/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της εποπτικής αρχής της Ιρλανδίας για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για υπευθύνους επεξεργασίας του ομίλου Reinsurance Group of America

14 April 2020
Γνώμη 8/2020  108.91 KB
Κράτη μέλη: