Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 5/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Luksemburga w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3

31 January 2020
Opinia 5/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Luksemburga w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3  154.72 KB
Państwa członkowskie: