Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Opinjoni Nru 5/2020 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-awtorità superviżorja kompetenti tal-Lussemburgu rigward lapprovazzjoni tar-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni ta’ korp taċċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43.3

31 January 2020
Opinjoni Nru 5/2020 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-awtorità superviżorja kompetenti tal-Lussemburgu rigward lapprovazzjoni tar-rekwiżiti għall-akkreditazzjoni ta’ korp taċċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43.3  172.97 KB
Member states: