Comitetul European pentru Protecția Datelor

Avizul 12/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Finlanda privind aprobarea cerințelor de acreditare pentru un organism de monitorizare a codului de conduită în temeiul articolului 41 din RGPD

25 May 2020
Avizul 12/2020  146.22 KB
State membre: