Europos duomenų apsaugos valdyba

Nuomonė 12/2020 dėl Suomijos kompetentingos priežiūros institucijos sprendimo dėl elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų tvirtinimo pagal BDAR 41 straipsnį projekto

25 May 2020
Nuomonė 12/2020  163.6 KB
Valstybės narės: