Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia nr 10/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy cypryjski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

12 July 2019
Opinia nr 10/2019 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy cypryjski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)  390.47 KB
Państwa członkowskie: