Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 10/2019, milles käsitletakse Küprose pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

12 July 2019
Arvamus nr 10/2019, milles käsitletakse Küprose pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  334.8 KB
Liikmesriigid: