Европейски комитет за защита на данните

Становище 10/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Кипър във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)

12 July 2019
Становище 10/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Кипър във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)  366.33 KB
Държави членки: