Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Pokyny 2/2019 o zpracovávání osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR v souvislosti s poskytování on-line služeb subjektům údajů

16 October 2019
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects  211.8 KB
Členské státy: