ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

[CURRENT] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

31 January 2020

Version 6, as last modified and adopted on 29 January 2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - Όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020  191.12 KB