Европейски комитет за защита на данните

[CURRENT] Правилникът за дейността

10 September 2019

Version 3, as last modified and adopted on 10 September 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 10.09.2019  740.79 KB
Държави членки: