Európsky výbor pre ochranu údajov

Usmernenia 3/2018 o územnej pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (článok 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Usmernenia 3/2018  304.25 KB
Členské štáty: