Europees Comité voor gegevensbescherming

Richtsnoeren 3/2018 over het territoriale toepassingsgebied van de AVG (artikel 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Richtsnoeren 3/2018  286.87 KB
Member states: