Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Linji Gwida 3/2018 dwar il-kamp ta’ applikazzjoni territorjali tal-GDPR (l-Artikolu 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Linji Gwida 3/2018  369.42 KB
Member states: