Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 3/2018 par VDAR teritoriālo darbības jomu (3. pants) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Pamatnostādnes 3/2018  267.95 KB
Dalībvalstis: