Europos duomenų apsaugos valdyba

Gairės Nr. 3/2018 dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento teritorinės taikymo srities (3 straipsnis) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Gairės Nr. 3/2018  256.55 KB
Valstybės narės: