Euroopan tietosuojaneuvosto

Ohjeet 3/2018 yleisen tietosuoja-asetuksen alueellisesta soveltamisalasta (3 artikla) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Ohjeet 3/2018  267.63 KB
Jäsenvaltiot: