Euroopa Andmekaitsenõukogu

Suunised 3/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse territoriaalse kohaldamisala kohta (artikkel 3) - version adopted after public consultation

12 November 2019
Suunised 3/2018  259.38 KB
Liikmesriigid: