ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Recommendation on the Standard Application for Approval of Controller Binding Corporate Rules for the Transfer of Personal Data

11 April 2018
.odt format (zipped)  45.79 KB
.pdf format (read-only version)  275.61 KB